Obchodné podmienky

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  1.1 Predávajúcim je spoločnosť Liniz s.r.o.Komenského 4986/22 080 01 Prešov IČO: 52178986 tel. 0901 757 249 , e-mail: info@mudredeti.sk (ďalej len predávajúci).
  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
  1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
  1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

  1. OBJEDNÁVANIE

  2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
  2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
  2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh služby v dohodnutej cene podľa objednávky.
  2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania služby bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
  2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade kupujúcemu bezodkladne vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

  1. CENY

  3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
  3.2 Aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

  1. PLATBY

  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na kartou online alebo prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej služby Comgate . Na základe odoslanej platby vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom

  4.2 Platba je možná iba v EUR.
  4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu po realizácii úhrady.

  1. DODACIE PODMIENKY

  5.1 Dodacia lehota služby v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania služby bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom.
  5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

  1. DORUČENIE SLUŽBY
   6.2 Miesto odberu služby je adresa Štefánikova 20, 040 01 Košice. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie služby na určenom mieste.
  2. ODSTÚPENE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

  7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní od vytvorenia objednávky za prepokladu že službu ešte nevyužil.

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

  8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

  8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
  8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe služby

  V Košiciach dňa 02.01.2019